Logo Utrecht University

De muziekbrieven van Constantijn Huygens

Duizend brieven over muziek van, aan en rond Constantijn Huygens

Duizend brieven over muziek van, aan en rond Constantijn Huygens

Een website van Rudolf Rasch

 

Constantijn Huygens (1596-1687) was een veelzijdig man. Het bekendst is hij geworden als dichter, maar daarnaast was hij ook een bekwaam musicus en componist. Zowel zijn poëtische als zijn muzikale liefhebberijen beoefende hij als vrijetijdsbesteding naast een intensieve werkkring als secretaris van drie opeenvolgende Oranje-stadhouders uit de zeventiende eeuw: Frederik Hendrik, Willem II en Willem III.

Zijn belangstelling voor muziek had tot gevolg dat een niet onbelangrijk deel van zijn correspondentie (waarvan veel maar niet alles bewaard is gebleven) handelt over muzikale onderwerpen. Het betreft daarbij zowel brieven van en aan beroepsmusici als breieven van en aan muzikale amateurs uit zijn omgeving.

Tezamen geven deze “muziekbrieven” een unieke kijk op de muziekbeoefening in de Nederlandse Republiek in de zeventiende eeuw.

Deze website is nog “in aanbouw”.

 

Muziekbrieven 1607

Muziekbrieven 1610

Muziekbrieven 1617

Muziekbrieven 1618

Muziekbrieven 1619

Muziekbrieven 1620

Muziekbrieven 1621

Muziekbrieven 1622

Muziekbrieven 1624

Muziekbrieven 1625

Muziekbrieven 1626

Muziekbrieven 1627

Muziekbrieven 1628

Muziekbrieven 1630

Muziekbrieven 1631

Muziekbrieven 1632

Muziekbrieven 1633

Muziekbrieven 1635

Muziekbrieven 1636

Muziekbrieven 1637

Muziekbrieven 1638

Muziekbrieven 1639

Muziekbrieven 1640 januari-juli

Muziekbrieven 1640 augustus

Muziekbrieven 1640 september-december