De muziekbrieven van Constantijn Huygens

Duizend brieven over muziek van, aan en rond Constantijn Huygens

Duizend brieven over muziek van, aan en rond Constantijn Huygens

Een website van Rudolf Rasch

 

Constantijn Huygens (1596-1687) was een veelzijdig man. Het bekendst is hij geworden als dichter, maar daarnaast was hij ook een bekwaam musicus en componist. Zowel zijn poëtische als zijn muzikale liefhebberijen beoefende hij als vrijetijdsbesteding naast een intensieve werkkring als secretaris van drie opeenvolgende Oranje-stadhouders uit de zeventiende eeuw: Frederik Hendrik, Willem II en Willem III.

Zijn belangstelling voor muziek had tot gevolg dat een niet onbelangrijk deel van zijn correspondentie (waarvan veel maar niet alles bewaard is gebleven) handelt over muzikale onderwerpen. Het betreft daarbij zowel brieven van en aan beroepsmusici als breieven van en aan muzikale amateurs uit zijn omgeving.

Tezamen geven deze “muziekbrieven” een unieke kijk op de muziekbeoefening in de Nederlandse Republiek in de zeventiende eeuw.

Muziekbrieven 1607

Muziekbrieven 1610

Muziekbrieven 1617

Muziekbrieven 1618

Muziekbrieven 1619

Muziekbrieven 1620

Muziekbrieven 1621

Muziekbrieven 1622

Muziekbrieven 1624

Muziekbrieven 1625

Muziekbrieven 1626

Muziekbrieven 1627

Muziekbrieven 1628

Muziekbrieven 1630

Muziekbrieven 1631

Muziekbrieven 1632

Muziekbrieven 1633

Muziekbrieven 1635

Muziekbrieven 1636

Muziekbrieven 1637

Muziekbrieven 1638

Muziekbrieven 1639

Muziekbrieven 1640 januari-juli

Muziekbrieven 1640 augustus

Muziekbrieven 1640 september-december

Muziekbrieven 1641 januari

Muziekbrieven 1641 februari

Muziekbrieven 1641 maart-juni

Muziekbrieven 1641 juli-augustus

Muziekbrieven 1641 september-december

Muziekbrieven 1642 januari-juni

Muziekbrieven 1642 juli-december

Muziekbrieven 1643

Muziekbrieven 1644 januari-juni

Muziekbrieven 1644 juli-december

Muziekbrieven 1645 januari-juni

Muziekbrieven 1645 juli-december

Muziekbrieven 1646 januari-juni

Muziekbrieven 1646 juli-december

Muziekbrieven 1647 januari-juni

Muziekbrieven 1647 juli-december

Muziekbrieven 1648 januari-juni

Muziekbrieven 1648 juli-december

Muziekbrieven 1649

Muziekbrieven 1650

Muziekbrieven 1651

Muziekbrieven 1652

Muziekbrieven 1653

Muziekbrieven 1654

Muziekbrieven 1655

Muziekbrieven 1656

Muziekbrieven 1657

Muziekbrieven 1658

Muziekbrieven 1659

Muziekbrieven 1660

Muziekbrieven 1661

Muziekbrieven 1662

Muziekbrieven 1663

Muziekbrieven 1664

Muziekbrieven 1665

Muziekbrieven 1666

Muziekbrieven 1667

Muziekbrieven 1668

Muziekbrieven 1669

Muziekbrieven 1670

Muziekbrieven 1671

Muziekbrieven 1672

Muziekbrieven 1673

Muziekbrieven 1674

Muziekbrieven 1675

Muziekbrieven 1676

Muziekbrieven 1677

Muziekbrieven 1678

Muziekbrieven 1679

Muziekbrieven 1680

Muziekbrieven 1681

Muziekbrieven 1682

Muziekbrieven 1683

Muziekbrieven 1684

Muziekbrieven 1685

Muziekbrieven 1686

Muziekbrieven 1687